Operating Room Equipment

Reison Medical can offer you the best accessories for your operating tables.
 
Our range of table accessories are highly appreciated among Scandinavian users, however other EU and the US markets are increasing as well. 


Operationsbord samt tillbehör

Reison Medical AB erbjuder ett mycket konkurrenskraftigt sortiment av operationsbord och behandlingsvagnar för olika ändamål.
 
Reison utvecklar och tillverkar även ett mycket omtyckt tillbehörssortiment för operationsbord.
 
Våra tillbehör används främst i Skandinavien, men efterfrågan i USA samt övriga EU-länder växer stadigt. Reison Medical har AAA kreditvärdighet


Reison Medical Armboard

Reison Medical Armbord

Reison Medical Armboard

The popular Reison Medical Armboard with one hand balljoint release.


Reison Medicals omtyckta armbord.

REISON MEDICAL PRODUCTS


Armboard 10-387

NEW! 10-396-K Arm & hand surgery table in Carbon fiber

NY! 10-396-K Arm & handkirurgibord i Kolfiber