10019  Klove för armbord std

Produktinfo


Klove för armbord, med svart distans 10 mm.
(standard på våra armbord 
10-380).

Avsedd som reservdel till våra armbord. Rådgör med oss vid annat användningsområde.

Passar även gamla Reison armbord med stolpe diameter 20 mm med en plan yta!