10-231  Huvudstöd

Produktinfo


Huvudstödet är variant av huvudstöd 10-230, men på huvudplattan av metall skall en genombruten kudde placeras på distanser. 
 
På huvudplattan skall också en spegel placeras för att narkospersonalen enkelt skall kunna kontrollera att en patient i ”face down” position andas.
 
Huvudstödet kan användas vid de flesta operationer då patienten är nedsövd och ligger med ansiktet nedåt.
 

Mått

Längd 49,5 cm 
Bredd 25,5 cm
Lägsta höjd 5 cm
Högsta höjd 17,5 cm
Vikt 2,7 kg
Huvudplattans vinkling uppåt 45°
Huvudplattans vinkling nedåt 90°