10-302 Radialklove

Produktinfo


Klove 10-302 är en fast icke roterbar klove avsedd för 25x10 skena.

 

Tillbehör med stångdiameter från Ø16 mm–Ø20 mm kan fästas med kloven.

En variant med platt tryck-kuts finns för tillbehör som har en stolpe med flat sida. Den heter 10-302-P.