10-316 Robotskydd

Produktinfo


Robotskyddet är avsett att användas tillsammans med operationsrobot för att skydda patientens huvud mot kollisioner med robotens arm.

 

Skyddet är transparent så patientens tillstånd kan hela tiden kontrolleras.

 

I horisontalplanet kan skyddet vinklas och låsas med en kuggled med 10º delning.