10-335  Neurohuvudstöd

Produktinfo


Huvudstödet är avsett att användas vid neurokirurgiska ingrepp då patienten är placerad i ”face down” position. 
 
Huvudstödet kan ställas in i många olika positioner för att ge bra komfort för patienten och mycket god åtkomlighet för kirurgen.