10-359  Vinklingsbar skena

Produktinfo


Skena, vinklingsbar med klove, medger att montera tillbehör (t.ex. Armbord eller annat tillbehör) lågt t.ex. vid patient i framstupa läge!
 
Kloven hakas på sidoskenan och låses enkelt och säkert med låsspak.

Den vinklingsbara skenan används när ett tillbehör måste fästas "lägre" än Operationsbordets standardskena, t.ex. vid patient liggande på mage då Armborden (armstöden) måste ligga lägre än operationsbordets liggplatta för att ge bättre comfort.