10-380-SX  Armbord Simplex

Produktinfo


Armbordet är ett enkelt armbord med få inställningsmöjligheter.
Det är främst avsett att användas vid enklare åtgärder, t.ex uppläggning av patientens arm vid insättning av dropp eller vid provtagning m.m. 
 
Armbordet kan höjas och sänkas samt vridas men inte vinklas upp/ned.
 
Klove artikel 10018 ingår.
 
Skiva (topp) längd = 605mm
Stång (för höjdjustering) = 180mm