10-491  Förlängningsskena

Produktinfo


Förlängningsskena, leveras i par, avsedd för att förlänga de befintliga sidoskenorna.
Används vid de tillfällen då tillbehör behöver placeras långt ut i operationsbordets huvudände eller fotände.
 

Skenans längd = 225 mm