11443 & 11438  Underarmsträck

Produktinfo


Anordningen för underarmsträck består av två delar. En sträckanordning och ett stöd för patientens överarm.
 
Den är avsedd att positionera armen på en sidoliggande patient för att få ett underarmsbrott i rätt position för gipsning.
 
Den kan användas tillsammans med flera typer av handfixeringar som kan hålla patientens hand i en fast position.
 
Stödet och sträckanordningen skall fästas på operationsbordet med roterbara klovar.
 
Rekommenderade klovar:
10-304 alt. 10-308

Längd: 15 cm
Bredd: 68 cm
Höjd: 82 cm
Grovinställning: 20 cm
Fininställning: 20 cm
Vinkelinställning handfixering: 40°
Rotation handfixering: 360°